แพ้-ชนะ-น็อก..สำคัญไฉน..

อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

@@= ผมอ่านเจอรายงาน "ผลการชก" ในนิตยสารต่าง ๆ หลายคอลัมน์? ซึ่่่่งผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ถูกต้อง.. เช่น ผลการชกระหว่าง "โลมาเชนโก้ -? รัสเซลล์ จูเนียร์" ?ที่บอกว่า.."โลมาเชนโก้ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์?(114-114, 116-112, 116-112) นั้น ผมคิดว่าที่ถูกต้องน่าจะใช้คำพูดว่า "ชนะคะแนนด้วยเสียงข้างมาก" (MD = Majority Decision) เพราะชนะ 2 เสียง เสมอ 1 เสียง

ส่วนผลการชกตอนที่ โลมาเชนโก้?แพ้ ออร์ลันโด้ ซาลิโด้ นั้น...โลมาเชนโก้ แพ้ 2 เสียง ชนะ 1 เสียง?(112-116, 113-115, 116-112)?จึงสมควรใช้คำพูดว่า...ซาลิโด้ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์? (SD = Split Decision) เพราะมีการให้คะแนนแตกแยกกัน คือ ชนะ 2 เสียง แพ้ 1 เสียงซึ่งในภาษาไทยไม่นิยมพูดว่า ชนะแบบเสียงแตกแยก..
?
เท่า ที่ผมรวบรวมได้ พบว่า การตัดสินแพ้-ชนะ ในต่างประเทศ มีหลายกรณีเช่น... ชนะ (W=Win) แพ้ (L=Lost) และ เสมอ (D=Draw) ซึ่งแยกเป็น ชนะ/แพ้แบบต่าง ๆ ?ดังนี้
?
การชนะหรือแพ้น็อก (ที่พูดกันในภาษาไทย) คือการชนะ/แพ้ ดังต่อไปนี้...
KO (Knockout) ถูกนับจนครบ 10 เรียกทับศัพท์ว่า "น็อกเอ้าต์"
TKO (Technical Knockout) กรรมการสั่งยุติการชกโดยไม่ต้องนับให้ครบ 10 ซึ่งอาจเพราะเห็นว่ามีอาการหนักหมดสภาพที่จะชกต่อไปได้, หรือเห็นว่าฝีมือห่างกันจนสู้ไม่ได้ หรือยุติการชกตามความเห็นของแพทย์สนามกรณีบาดเจ็บหรือมีแผลแตกจากการถูกชกที่ไม่ผิดกติกา...เรียกว่า ชนะหรือแพ้แบบ "เท็คนิเคิลน็อกเอ้าต์"

RTD (Retired) กรรมการยุติการชกเนื่องจากฝ่ายหนึ่งขอยอมแพ้ (ไม่ออกจากมุมมาชกต่อ)...เรียกว่า "คู่ต่อสู้ยอมแพ้"
?
?
ส่วนการชนะ/แพ้โดยคะแนนนั้น แยกเป็น..

UD (Unanimous Decision)= เอกฉันท์ (ชนะ หรือแพ้ เหมือนกันทั้ง 3 เสียง)
SD (Split Decision) = ไม่เอกฉันท์ (หรือเสียงแตกแยกเป็นชนะหรือแพ้ 2 ต่อ 1 เสียง)
MD (Majority Decision) = ชนะ/แพ้ ด้วยเสียงข้างมาก (ชนะหรือแพ้ 2 เสียง และเสมอ 1 เสียง)
TD?(Technical Decision) กรรมการสั่งยุติการชกตามความเห็นของแพทย์สนาม กรณีที่บาดเจ็บหรือมีแผลแตกจากอุบัติเหตุโดยไม่เจตนา หลังพันยก 4 แล้ว จึงให้ตัดสินแพ้/ชนะกันด้วยรวมคะแนนในยกที่ผ่านมา...เรียกว่า "ชนะหรือแพ้คะแนนแบบเท็คนิก"
สำหรับการแพ้หรือชนะด้วยเสียงข้างมาก หรือ MD?(คือชนะหรือแพ้ 2?และเสมอ 1 เสียง)?ที่เราเรียกว่า "ไม่เอกฉันท์" นั้น..ถ้าคิดตามความหมายในภาษาไทย ก็ไม่ผิด (เพราะ?มิใช้แพ้หรือชนะเป็นเอกฉันท์เหมือนกันทั้ง 3 เสียง)..เพียงแต่สมควรล้วงลึกให้เห็นความแตกต่างจากการชนะแบบ SD (คือ ชนะหรือแพ้ 2 ต่อ 1 เสียง)..ซึ่งควรเรียกว่า "ไม่เอกฉันท์" (เสียงแตกแยก)
?


.....ที่น่าคิด คือ กรณีที่ผลการชก เสมอกัน แบบเสียงแตกแยกโดยกรรมการบอกผลไม่เหมือนกันเลยทั้ง 3 คน?คือ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1? ผลการชกจะเป็น เสมอ (D) แบบ SD (ซึ่งไม่ค่อยปรากฏ..แต่ก็อาจเป็นได้..)...อย่างนี้ น่าจะเรียกว่า "เสมอแบบไม่เอกฉันท์(หรือ เสมอแบบเสียงแตกแยก)..ซึ่งแปลก มาก.(ยากจะเจอ พอ ๆ กับ "การเสมอแบบเอกฉันท์"? คือให้เสมอทั้ง 3 เสียง)...ไม่เหมือนกับ "เสมอด้วยเสียงข้างมาก (D - MD) คือ แพ้หรือชนะ 1 เสียง เสมอ?2 เสียง?
?
** ที่ขยายความมาทั้งหมดนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกประการใด..เป็นความเข้าใจของผมเอง..ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ.

comments

Comments

Please login to post comments or replies.
Working....
Finished
Failed